ذوالفقار حیدریبم
23 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت علمی فرهنگی
زبان : فارسی
فیسبوگ بزرگترین شبکه اجتماعی جهان است که برای مقابله با جهان اسلام راه اندازی شده است ولی جوانان مسلمان باید از طریق همین ابزار به مقابله باآنان برخیزند.
آدرس اینترنتی