ذوالفقار حیدریبم
42 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت علمی فرهنگی
زبان : فارسی
فیسبوگ بزرگترین شبکه اجتماعی جهان است که برای مقابله با جهان اسلام راه اندازی شده است ولی جوانان مسلمان باید از طریق همین ابزار به مقابله باآنان برخیزند.