مهاجر
47 بازدید
محل ارائه: شخصی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر
زبان : فارسی
این وبگاه در راستای اطلاع رسانی به مهاجرین افغانی ساکن در ایران دایر شده است.