کتابخانه افغانستان
45 بازدید
محل ارائه: محمد دره صوفی
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1389
زبان : فارسی
زبان : فارسی
این نرم افزار شامل تمامی کتابهای صنفی افغانستان از صنف 1-12 را شامل می شود.