اولین مدافع (بر رسی زندگی بزرگترین سردار صدر اسلام حضرت حمزه )
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلام مدیون بزرگ مردانی است که مسلمین پس از آنها قدر شان نشناختند وخیلی زود به وادی فراموشی رهسپارشان کردند یکی از ابر مردانی که در سراسر تاریخ اسلام ،به ویژه در تاریخ تشیع می درخشد حمزه عمو وبرادر رضاعی پیامبر اسلام سلام الله علیهما است. این مرد بزرگ با تمام توان برای اعتلای کلمه توحید شمشیر زد وخون مقدس خویش را برای بار ور شدن آن نهال نورس نثار کرد. جایی بسی افتخار است که که این حقیر قلم به فضایل این ابر مرد تاریخ دوانده وغبار های حقد وکینه را از چهره زلال ونورانی وی بزدایم