سقط جنین از دیدگاه مذهب شیعه
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از پدیده های رو به گسترش که ریشه در اعماق تاریخ بشر دارد وهمواره خطر بزرگی برای نسل بشر به حساب می آید سقط جنین است. این عمل نا پسند به شدت در مکتب اسلام مورد نکوهش قرار گرفته به حدی که فاعل آن را محکوم به دیه وگاها حکم به قصاص آن نموده اند.