تبعیض ونقش آن در عقب ماندگی افغانستان
48 بازدید
محل نشر: زمزم معارف
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبعیض یکی ازمسایلی است که همواره جوامع را به اقشار گوناگون تقسیم کرده ودرپی آن بی عدالتی وحق سوزی های غیر قابل جبرانی به وجود آمده است تبعیض باعث شکاف بین ملت ها میشود و رفته رفته موجی ازخشم وخشونت را به بار می آورد که نتیجه آن انقلاب،خونریزی،ازبین رفتن سرمایه های ملی وهمگانی ،نابودی سرمایه ها ومسایل زیربنائی و... است.